วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

 

กรรมการพบสมาชิก

“สวัสดีครับ” ท่านผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยทุกท่าน นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการทุกท่านจะได้เข้ามาพบกันในโลกออนไลน์ ผ่านเว็บไวต์ ของสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคมฯ ได้พยายามปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในหลากหลายส่วนงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการ และคณะทำงานของสมาคมฯ มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ ของสมาคมฯ จะเป็นสื่อกลางอีกด้านหนึ่ง ที่จะได้เป็นจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเชิงลึก และข่าวสารจากทางราชการ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ นำพาธุรกิจรักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบ

ออนไลน์ แห่งอนาคต ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้ใช้เว็บไซต์ ของสมาคมฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคณะทำงานทุกคน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อแนะนำจากสมาชิกทุกท่าน และขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เชิญมาสมัครสมาชิก เพื่อการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยไทย เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ของวงการรักษาความปลอดภัยไทยสืบไป

(นายกานต์ สุมาลี)
เลขาธิการ สมาคมฯ