วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024

 

สมานา 19

ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนา และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ สมาคม ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย แห่งประเทศไทย (SSAT)

กิจกรรมของสมาคมกับหน่วยงานรัฐ

กิจกรรม CSR