สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
ความเป็นมา
 
คุณ วัชระพล บุษมงคล
นายกสมาคมฯ
 

 

กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสื่อสารถึงท่านสมาชิก ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย และผู้อ่าน

 

ทุกท่าน ซึ่งเป็นช่วงปีใหม่ 2556 ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มศักราชใหม่ที่จะพบในสิ่งดีๆ การประกอบธุรกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแต่เท่าที่ได้พบปะกับหลายๆท่านที่เป็นเจ้าของกิจการค่อนข้างกังวลใจมากพอสมควรเรื่องค่าจ้าง 300 บาท ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งประกาศก่อนหน้านี้ไปแล้ว 7 จังหวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดที่พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ และในวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ก็จะมีการประกาศเพิ่มขึ้นอีก 70 จังหวัดทั่วประเทศจะส่งผลกระทบมากกว่าอย่างแน่นอน เพราะจังหวัดพื้นที่เขตภูมิภาคนั้นจะมีศักยภาพค่อนข้างแตกต่างกันมากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญเรื่องค่าครองชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับค่าจ้างรงงานต่ละจังหวัดมีฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดิมไม่เท่ากันแตกต่างกันมาก การที่รัฐบาลประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศเป็นอัตราเดียวกัน 300 บาทนั้น ผมเชื่อว่าปัญหามากมายจะตามมา เช่น แรงงานจะไปหางานที่มีค่าครองชีพที่ต่ำกว่า หรือ การย้ายกลับภูมิลำเนาของตนเองถ้ามีงานให้ทำ ในส่วนผู้ประกอบการทั้งหลาย ก็จะลำบากเรื่องการบริหารแรงงาน แบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น   ธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก (SME)   ต้นทุนจะอยู่ที่ค่าจ้างแรงงานและค่าขนส่ง หากรัฐไม่มีมาตรการที่ชัดเจน  เป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือเยียวยาจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไม่น้อย  ซึ่งจะมีการเลิกจ้างพนักงานมากขึ้นและสถานประกอบการต่างๆจะปิดกิจการลงเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน

          สำหรับธุรกิจรักษาความปลอดภัยของเราก็ต้องรับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   เพราะเป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก และต้องพึ่งพากับธุรกิจต่างๆ ในฐานะเป็นผู้ใช้บริการ   ถ้าเขามีปัญหาทางธุรกิจเราก็คงอยู่อย่างลำบากเช่นกัน จากการปรับค่าจ้างช่วงแรก 7 จังหวัดหลักๆ ที่ผ่านมานั้นพบปัญหาพอสรุปได้ดังนี้

1. การปรับลดจำนวน รปภ. ลงมาเพื่อเป็นการลดต้นทุน

 

2. ปรับค่าจ้างไม่ได้ตามที่ขอตามอัตราค่าจ้างที่รัฐบาลประกาศ

 

3. เลิกจ้างบริษัท รปภ. แต่กลับมาจ้าง รปภ. ไว้เสียเอง

 

          จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วจึงใคร่ขอฝากท่านสมาชิกได้ตระหนักต้องมีแนวทางก้ไขให้ไปในทิศทางเดียวกันพร้อมการทำความเข้าใจกับลูกค้าว่าต้องร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมีความเป็นมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

          ในโอกาสดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 นี้ กระผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านละครอบครัวตลอดจนบริวารประสบต่ความสุขความเจริญสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ