สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
ALL LATEST NEWS
อ.พีระพัฒน์ วิวิฒน์บวรกุล , ที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกลยุทธ์องค์กร BAC&KPK และการวางระบบมาตรฐานสากลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง ISO     ...

สัมมนาเตรียมความพร้อมและงานเลี้ยงเพื่อนร่วมอาชีพ รปภ.

สัมมนาเตรียมความพร้อมและงานเลี้ยงเพื่อนร่วมอาชีพ รปภ. ► สาระความรู้ การเตียมการ การร่วมกันต่อสู้ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ► อัพเดทข่าวสาร ความคืบหน้า งานนี้พลาดไม่ได้ !! ► ป้องกันความเสียหายต่อธุรกิจที่จะติดตามมาภายหลัง ► ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมืออย่างถูกต้องแล้วหรือยัง...   ด้วยสมาคมฯ ได้กำหนดการจัดสัมมนา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558" (เน้...

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย           อาชีพรักษาความปลอดภัย ในปัจจุบันเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปและได้รับผลกระทบในวงกว้าง ประกอบกับการจัดให้มีพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพรักษาความปลอดภัย เพ...

ก.แรงงานเร่งช่วยรปภ.3แสนคนวุุฒิต่ำกว่าม.3

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ได้มอบหมายให้ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน แก้ปัญหาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ที่เรียนไม่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือ ม.3 เนื่องจาก พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใช้แล้วนั้นกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพ รปภ. จะต้องเป็นคนไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18&...

ขอเชิญประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ วิสามัญครั้งที่ 5/2558

- เนื่องด้วยสมาคมมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วิสามัญครั้งที่ 5/2558 ขึ้นใน วันพุธ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมสุขใจรีสอร์ท ที่ตั้ง ริมถนนพหลโยธิน (ทางเบี่ยงจากอยุธยา เข้าพหลโยธิน อ.วังน้อย จ.อยุธยา) ...

สมาคมฯ จัดสัมนาเรื่อง เตรียมความพร้อม/ทางออกกับ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ....

        ด้วยสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย(SSAT) ได้เล็งเห็นความสำคัญ  ของ พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.... ที่ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมของ สภาพนิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช)  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  58 ที่ผ่านมา และจะมีการประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ ในเร็ววันนี้           ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ...