สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
กิจกรรมสมาคมฯ ทั้งหมด
งานประชุมรับรองจัดตั้งองค์กรร่วมกันสภาวิชาชีพ รปภ.

       วันนี้ได้ประชุมผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่ข้องกับงานรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศและมีมติรับรองจัดตั้งองค์กรร่วมกันในนามสภาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยซึ่งจะใช้เป็นองค...

ประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2560

        เนื่องด้วยสมาคมฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วิสามัญครั้งที่ 2/2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ประกอบการรัก...

วันนี้(21/7/60)ผู้แทนสมาคมฯ ชมรม

วันนี้(21/7/60)ผู้แทนสมาคมฯ ชมรม และกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวธุรกิจรักษาความปลอดภัยมาร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานภายใต้สภาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยที่จะเป็นองค์กรแห่งวิชาชีพในก...

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

คณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทนภูมิภาคเข้าพบสวัสดีปีใหม่2560 พล.อ.ดร.สนธิ บุญยรัตนกลินพร้อมปรึกษาเกี่ยวกับพรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

11/1/60 คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยและตัวแทนภูมิภาค  ได้เข้าพบ พล.อ.ดร.สนธิ บุญยรัตนกลิน เพื่อสวัสดีปีใหม่2560 และหารือเรื่องปัญหาผลกระทบที่เกิดจากพระ...