สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
งานประชุมรับรองจัดตั้งองค์กรร่วมกันสภาวิชาชีพ รปภ.

       วันนี้ได้ประชุมผู้แทนองค์กรวิชาชีพที่ข้องกับงานรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศและมีมติรับรองจัดตั้งองค์กรร่วมกันในนามสภาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยซึ่งจะใช้เป็นองค์กลางในการทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยของเราร่วมกันในเบื้องต้นจะเป็นรูปแบบNGOก่อนและอนาคตจะผลัดดันให้มีกฏหมายรองรับเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเอกภาพในการทำงานและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่และที่สำคัญจะส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพให้เกิดความมั่นคง มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับต่อไปครับ