สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
ประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2560

        เนื่องด้วยสมาคมฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วิสามัญครั้งที่ 2/2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย เลขที่ 88/125-126 หมู่ที่ 7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โดยมีระเบียบวาระการ