สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
วันนี้(21/7/60)ผู้แทนสมาคมฯ ชมรม

วันนี้(21/7/60)ผู้แทนสมาคมฯ ชมรม และกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวธุรกิจรักษาความปลอดภัยมาร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานภายใต้สภาวิชาชีพรักษาความปลอดภัยที่จะเป็นองค์กรแห่งวิชาชีพในการทำงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นเอกภาพต่อไป