สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
อ.พีระพัฒน์ วิวิฒน์บวรกุล , ที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกลยุทธ์องค์กร BAC&KPK และการวางระบบมาตรฐานสากลต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง ISO