สมัครสมาชิก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
Follow us on Twitter
สัมมนาเตรียมความพร้อมและงานเลี้ยงเพื่อนร่วมอาชีพ รปภ.

สัมมนาเตรียมความพร้อมและงานเลี้ยงเพื่อนร่วมอาชีพ รปภ.

► สาระความรู้ การเตียมการ การร่วมกันต่อสู้ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ

► อัพเดทข่าวสาร ความคืบหน้า งานนี้พลาดไม่ได้ !!

► ป้องกันความเสียหายต่อธุรกิจที่จะติดตามมาภายหลัง

► ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย เตรียมพร้อมรับมืออย่างถูกต้องแล้วหรือยัง...

 

ด้วยสมาคมฯ ได้กำหนดการจัดสัมมนา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558" (เน้นประเด็นกรณีให้ ม.44 แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายลูกที่จะออกมาบังคับใช้) และร่วมงานเลี้ยงพบประสังสรรค์ปีใหม่ 2560 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมใบตอบรับ